SIGNATURE REVIEW

Pure Love : เมื่อตาของเรามองเห็นความนิ่ง ใจของเราจะสัมผัสเห็นถึงความเคลื่อนไหว ยังคงเป็นทราบกันในวงแคบสำหรับพิธีหมั้นในครั้งนี้ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นและรับทราบกันในกลุ่มเครือญาติและเพื่อนสนิทเท่านั้น โดยพิธีการจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง ดังนั้นทีมงาน ของนำภาพเฉพาะส่วนของการตกแต่งทั้งหมดมารีวิวให้ชมเรียกน้ำย่อยก่อนการจัดงานอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2559 Pure Love ถูกกำหนดขึ้นเป็นธีมการจัดงาน โดยนำปรัชญาความรักซึ่งเป็นนามธรรมมาเปรียบเปรยกับการจัดดอกไม้ที่เป็นรูปธรรม เมื่อเราเห็นดอกไม้สีขาว เหมือนเห็นดอกไม้ไร้สี แต่เรารู้สึกถึงความสวยคลาสสิค เป็นธรรมชาติ ที่ยังคงความสดชื่นและอ่อนโยนไว้ได้อย่างลงตัว เมื่อเราเดินทางมาถึงประตูหน้าบ้าน เราจะเห็นดอกไม้ที่ตั้งนิ่งอยู่หน้าประตูบ้าน แต่เรากลับรู้สึกถึงการไหลเทของดอกไม้ที่ถาถมลงมาประหนึ่งระลอกคลื่น เมื่อประตูบ้านถูกเปิดออก เราเห็นดอกไม้สีขาวห้อยแขวนนิ่งอยู่ตรงหน้า แต่เราจะกลับรู้สึกถึงพลังของดอกไม้ที่พุ่งพวยประหนึ่งการระเบิดพลังของน้ำพุธรรมชาติ เมื่อเราเดินเข้าสู่ห้องพิธีหมั้น ดอกไม้ถูกแขวนนิ่งแบบไร้แบบแผน แต่เรากลับรู้สึกถึงพลังลมที่กำลังพัดพาดอกไม้ให้ปลิวบินไปทั่วบริเวณ ทางเดินสู่เวทีพิธีหมั้น อันเป็นเส้นทางเล็กๆ ที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าครอบครัวในอนาคต ซึ่งมีดอกคาร่าลิลลี่นับพันแขวนอยู่ แกว่งไกวไปมากับกระแสลม เราเห็นดอกไม้เคลื่อนไหวในความเงียบ แต่เรากลับได้ยินเสียงระฆังนับร้อยพันสลับกันส่งเสียง Key Concept & Gimmicks การตกแต่งเน้นสีขาวของดอกไม้ และการจัดดอกไม้ในรูปแบบของการจัดสวน ที่มีความฟรีฟอร์มและฟรีสไตล์มากขึ้ มาผสมการจัดดอกไม้ในรูปแบบที่เต็มไปด้วยแบบแผน กันนำความต่างมาผสมกันได้อย่างลงตัวและกลมกลืน Bellery Glasshouse : "An Art of Dramatic Wedding Flowers"